AJDON

  ตำรา เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน

300
300 /ชิ้น ลดทันที 0

ตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน วิธีพยากรณ์ดวงชะตา บทเรียนนี้เป็นบทสำคัญบทหนึ่ง เพราะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ดวงชะตาของตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างแม่นยำ

หรือนำไปประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามความตั้งใจ

การเรียนโหราศาสตร์ ผู้สอนไม่ได้ต้องการให้ทุกคนงมงาย แต่โหราศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยสถิติ ซึ่งผลอยู่กับการกระทำซึ่งการกระทำก็อยู่ที่ตัวผู้กระทำดังนั้นการเรียนรู้โหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี

แต่เราไม่ควรจะงมงายเกินไป ทุกอย่างมองให้ดี มองให้เป็นกลาง มองให้ถึงแก่น ซึ่งบทเรียนในโหราศาสตร์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้

สมาคมโหราศาสตร์สากลเปิดสอนโหราศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพวิชา เลขศาสตร์ไทย ๗ ตัว ๙ ฐาน สอนโดย อ.ประกาย ณ สงขลา https://youtu.be/iD0wPiAkbh4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

091-776-8147


สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า